GROHE SENSE GUARD בקר מים חכם

בקש ממתקין מקצועי להתקין את GROHE SENSE GUARD

לפני התקנת GROHE Sense Guard, אנו ממליצים שמתקין ומשתמש הקצה יקראו בשלמות את מדריך ההתקנה האישית ולבדוק שכל הדרישות עבור התקנת המכשיר מתקיימות.

עבור אל מדריך ההתקנה האישית של GROHE Sense Guard

כדי להשיג הגנה מיידית לבית שלך, תאתר ותתקשר למומחה אבטחת מים באזור:

צפה בסרטון הוידאו של ההתקנה

למידע נוסף על GROHE SENSE GUARD

המגן האינטליגנטי של הבית שלך.

גלה את GROHE Sense Guard

מדריך מידע למשתמש והוראות מוצר מפורטות.

פתח את המדריך למשתמש של GROHE Sense Guard

שאלות נפוצות: מה אני יכול לעשות אם אני לא יכול להתחבר לרשת ה-Wi-Fi? ועוד רבים...

בדוק את השאלות הנפוצות שלנו

למידע נוסף

חיישן המים החכם.

גלה את GROHE Sense

כיצד מתקינים ומגדירים את חיישן המים החכם?

עבור להתקנת GROHE Sense

אפליקציית ניהול המים האישית.

לגלות את GROHE Sense app