Select your interest

מדריכי התקנה

הודות למדריכי ההתקנה שלנו, עקוב צעד אחר צעד אחרי עצותיהם של המומחים שלנו-והתקן בקלות את הברזים, מערכות המקלחת ומערכת שרותים תלויים על גבי הקיר.

גם אם הפתרון הטוב ביותר להתקנת המוצרים האלה הוא התקנה על ידי אנשי מקצוע מנוסים, קטעי וידאו דידקטיים אלו ייאפשרו לך לממש את ההתקנה בתנאים הטובים ביותר כדי להשיג את התוצאה האופטימלית.

מדריך להתקנה - מוצרי שרותים