Select your interest

עיצוב ארגונומי חדש

לגלות את השלט הרחוק החדש

בזכות העיצוב המודרני והארגונומי קל להשתמש בשלט הרחוק ביד אחת. ניתן לשלוט בעוצמת ההתזה, במיקום החרירים ובטמפרטורה בקצה האצבע. בגב השלט נמצא צג בעזרתו ניתן להגדיר את ה-Sensia Arena.

פתיחת מושב האסלה

פתיחת מושב ומכסה האסלה

סגירת מושב ומכסה האסלה

מייבש

הדחה (חצי מיכל)*

הדחה (מלאה)*

שטיפה מאחור
לחיצה על הכפתור פעמיים: התזה מתנדנדת (רחבה)
לחיצה על הכפתור 3 פעמים: התזה מתנדנדת (צרה)

מפסיק את פעולות הרחצה והייבוש

מקלחת לאשה
לחיצה על הכפתור פעמיים: התזה רחבה
לחיצה על הכפתור 3 פעמים: התזה רחבה במיוחד

כיוונון לחץ המים

כיוונון מיקום החרירים

כיוונון טמפרטורת הייבוש וטמפרטורת המים

*הכפתורים יפעלו רק אם מותקנת ערכת הדחה isאוטומטית (נמכרת בנפרד .(seperately)

תרצו לגלות פרטים נוספים? למידע נוסף, ניתן להוריד את המדריך למשתמש.