Select your interest

התקנת מערבל כיור מנוף יחיד

עקוב אחרי מדריך התקנה זה צעד אחר צעד, או הפעל את סרטון הווידאו כדי לצפות בהתקנה.

הכנות

אם מתבצעות עבודות משמעותיות בבית, יש לשטוף מרשת האינסטלציה של המים את כל הזיהומים כדי להימנע מפגיעה במערבל שלך.

לפני פירוק היחידה הישנה זהה את קווי המים החמים והקרים, רק אז סגור את אספקת המים.

התקנת מערבל מנוף יחיד

1- הרם את המערבל ואת האטם האטום למים, הניח את האטם על הכיור והכנס את הצינורות לחור המערבל שבכיור.

2- מקם את המערבל כך שהאטם האטום למים יהיה במגע עם הכיור. החזק את המערבל במצב זה. טיפ: השתמש בצינורות כדי להחזיק את המערבל היטב עד שהוא יחובר.

3- החזק את טבעת ההידוק עם האום שלו, עכשיו החלק את אום הנעילה לאורך מוט ההברגה, תוך מיקום טבעת ההידוק לכיוון היחידה, ואז הדק את האום היטב.

3 - Take the tightening shim and its nut, now slide the locking nut along the threaded rod, positioning the seal towards the unit, then tighten the nut firmly.

התקנת חור הפקק

1- הרם את חור הפקק, לצורך אטימות למים, הוסף חומר אטימה או סיליקון סביב חור הפקק, ואז הכנס אותו לחור הניקוז של הכיור.

2- הברג את הניקוז כלפי מטה אל החלק עם ההברגה של חור הפקק תוך וידוי כוון ציר הניקוז לכיוון הגב. בדוק את ההידוק כדי למנוע כל סיכון לדליפות.

3- הכנס את המוט המתרומם לגב המערבל.

4- חבר את המוט המתרומם והמוט האופקי באמצעות המחבר הפלסטי.

5- השתמש במפעיל הניקוז כדי לוודא שהפקק נסגר לחלוטין. אם לא, הסר אותו ופרק את אום הנעילה, השתמש במפתח פתוח מתכוונן כדי לסובב את בורג הכוונון ולאחר מכן הדק את אום הנעילה באמצעות מפתח פתוח 10 מ"מ.

6- השתמש במסור מתכת כדי לחתוך את החלק העודף של המאריך, שעלול להפריע לניקוז.

7- וודא שאטמים נמצאים בצינורות. אם לא, הוסף אטם מסיבים או גומי. הברג את הצינור השמאלי לברז המים החמים ואת הצינור הימני לברז המים הקרים. הדק בעזרת מפתח פתוח 19 מ"מ. יש לוודא שאין פיתולים או כיפופים בצינורות.

בשעה טובה, סיימת להתקין את מוצר ה-GROHE החדש שלך. עיין במדריכי ההתקנה האחרים שלנו וגלה את כל המוצרים שלנו.