Select your interest

יופי יוצר אהבה – העיצוב של GROHE

יופי מוליד אהבה - עיצוב GROHE

"אנחנו מאמינים שעיצוב מעולה כולל יותר מצורה ופעולה"

מייקל סום, סמנכ"ל עיצובלעיצוב

צוות עיצוב רב-לאומי מעוטר בפרסים

אנו שואפים ליצור חיבור רגשי חזק בלבם של לקוחותינו, דרך עיצובים וחוויות. אנחנו תמיד מודעים למי אנחנו מעצבים, וחושבים על החוויה הכוללת שאנו מתכוונים ליצור. אנחנו נהנים מההזדמנות שיש לנו לעורר ולרגש את העולם, לאתגר ולשבור פרדיגמות, להשפיע ולעצב את העתיד.

הדנ"א של עיצובי GROHE

שלושה אלמנטים ייחודיים יוצרים רצף עיצובי בתיק המוצרים שלנו. הדנ"א הויזואלי הזה הוא ייחודי ל-GROHE - ומאפשר ללקוחותינו לזהות באופן אינטואיטיבי מוצר של GROHE במבט קצר אחד.

טבעת

הטבעת משמשת להדגשת מטרת המוצר. הטבעת מפנה לאזור פונקציונלי ולנקודת אוריינטציה עבור המשתמש.

7 מעלות

הזווית של הידית ושל פיית הברז היא בדיוק שבע מעלות. מחקרים גילו שההטייה הקלה הזו מעצימה את חוויית המשתמש.

צורת טבלית

צורת הטבלית מסמלת את פילוסופיית העיצוב של GROHE המתאפיינת ב-"מינימליזם חושני" ומשמשת כהזמנה לשימוש במוצר.

תיק העיצובים של GROHE