Select your interest

Rapid SL אלמנט לשירותים עם מיכל הדחה 80 מ″מ, רוחב משתנה

Product Number
38995000
EAN
4005176932342
 • גובה התקנה ‏1.13 מ'
 • לחדרי אמבטיה קטנים וצרים
 • רוחב רכיב מתכוונן 0.70-1.20 מ'
 • להתקנה על הקיר
 • מסגרת פלדה מצופה אבקה, תמיכה עצמית
 • לחיפוי יבש, מורכבת מראש לחלוטין
 • עם חיבורים מקובעים
 • כיוון מהיר, ניתן לנעילה
 • חומר קיבוע
 • מאושר על ידי TÜV
 • 2 ברגי קיבוע לשירותים
 • מכשיר קיבוע לקרמיקות
 • מרחק של ברגי הקיבוע 180/230 מ"מ
 • ברך סיפון PP בקוטר 90 מ"מ
 • עומק מתכוונן
 • ברך סיפון ‏PP‏ Ø‏ ‏90‏/110 מ"מ
 • סט חיבור נקודות כניסה ויציאה של מים
 • מיכל הדחה 80 מ"מ, 6 - 9 ליטר, כולל התכונות הבאות: < strong/ >
 • כיוונון מהמפעל 3 ליטר ו-6 ליטר
 • שסתום ריקון פניאומטי המאפשר 3 מצבי פעולה: הדחה דו-כמותית, הדחה מקוטעת או הדחה יחידה
 • אספקת מים מלמעלה
 • רעש מופחת (קבוצה I לפי תקני הרעש בגרמניה)
 • ממוגן נגד התעבות
 • אספקת מים "_ ומחבר צינור גמיש המותאם בדחיפה
 • לא נדרשים כלים להתקנה של פיר הבדיקה כולל הגנה במהלך שלב הבנייה
 • לשימוש אנכי
 • כלולות תושבות קיר ‎38 558 00M עבור התקנה על הקיר
 • להתקנה בסקנדינביה יש להזמין מתאם ‎38 338 000 (נמכר בנפרד)
Pos.-nr. Prod. description Order-nr.
* Optional accessories
1 אום הברגה 4276400M
2 סט חיבור נקודות כניסה ויציאה של מים בשירותים 37311K00
2.1 Basin fastening 43511SH0
2.2 Connector 37119000
3 Reducer 42242000
4 Distance pipe 3" 42766000
5 תומך לברך צינור ביוב 42243000
6 Filling valve 43991000
6.1 תומך שסתום 43995000
6.2 Lever 43734000
6.2.1 Seal 4377000M
6.3 ראש שסתום 43536000
6.4 Membrane 4375800M
6.5 Screw cap 43735000
6.6 שסתום מצוף, 5 יחידות 4379100M
7 צינור חיבור 42233000
7.1 Sealing washer 0319100M
8 Headpart 42385000
9 שסתום הדחה למיכל דו-כמותי AV1 42320000
9.1 Extension for overflow pipe 42313000
9.2 Pneumatic hose 42319000
9.3 Seal 42310000
10 תושבת שסתום למיכל הדחה איטליה 42316000
11 Set for noise protection 37131000*