<% if(request != null){ java.lang.String param = request.getParameter("article"); if(param == null){ %> <% } } %>

Select your interest

GROHE FRESH - נקי ורענן בלחיצת כפתור

היגיינה קודם! להיות צעד אחד קדימה.

רעננות נקייה בלחיצת כפתור.

GROHE Fresh מביא רמה חדשה של נוחות לחדר האמבטיה: עם מערכת חדשנית זו מובטחים היגיינה מתמשכת וניחוח נעים עם כל שטיפה בשירותים. ניתן להוסיף טבליות שרותים קונבנציונאליות למיכל המים באמצעות פתח קל לגישה בלוחית ההפעלה.
GROHE Fresh תואם לכל מיכלי המים הסמויים של GROHE עם לחצן הפעלה רגיל — בין אם מדובר בפרויקט התקנה חדש או בשדרוג של אחד קיים. הוא מוצע כערכה עם לחצן הפעלה לפי בחירתך, או כאביזר חידוש לשימוש עם מיכל המים והלחצן הנוכחי שלך. עבור מיכלי מים ישנים יותר פשוט הסר את מסגרת ההתקנה, הוסף את המגלשה למיכל וחבר את המסגרת החדשה, ואז חבר מחדש את הצינור הפנאומטי ללחצן ההפעלה. עבור מיכלים ללא שסתום שטיפה AV1, קיימת ערכת שדרוג מלאה.

מצאו אולם תצוגה קרוב

טבליות שרותים סטנדרטיות במיכלי שטיפה סמויים? אין בעיה עם GROHE FRESH!

1. פתח את ההפעלה של המיכל

2. בחר בלוק ריח כלשהו

3. החלק פנימה את טבלית הניקוי

4. סגור ושטוף

טווח מוצרים

Nova Cosmopolitan
Flush plate
38799000
Skate Air
Flush plate
38798000
Skate Cosmopolitan
Flush plate
38805000
Others
Retrofit set
38796000
Rapid SL
5-in-1 set for WC, 1.13 m installation height
38827000