Select your interest

אסלות הדחה כפולה חוסכי מים

מיכלים להדחה כפולה סמויים

אחת הדרכים הקלות ביותר לחסוך מים בבית היא להתקין אסלה עם מיכל הדחה כפולה.

מתוכנן לשימוש עם אסלות תלוית קיר ואסלות גב לקיר, מיכלי הדחה כפולים סמויים מאפשרים למשתמש לבחור בכמה מים להשתמש בעת שטיפת האסלה. על ידי שימוש בנפח מים קטן יותר כדי לשטוף את האסלה אתה יכול להפחית באופן דרמטי את צריכת המים השנתית שלך ולתרום להגנה על משאב טבע חשוב זה.

בכמה מים משתמשת אסלת הדחה כפולה?
מגוון מיכלי ההדחה הסמויים של GROHE מאפשרים לך לבחור בין הדחה בודדת, התחל/הפסק הדחה והדחה כפולה - זה נקבע על ידי בחירתך בלוח ההפעלה של ההדחה. אסלה בעלת הדחה כפולה מציעה מבחר של שני נפחי הדחה: גדול, 6 ליטר וקטן, 3 ליטר. ניתן להתאים את המיכלים להדחה בנפח מופחת של 4.5 ליטר ו-3 ליטר.

לוחיות הדחה לאסלות הדחה כפולה
בחרו לחצן הדחה המשלים את עיצוב ברזי האמבטיה והמקלחת שלך למראה מתואם לחלוטין. ניתן להתקין את לחצן ההדחה של GROHE אופקית או אנכית כדי לעבוד עם מערך הריצוף שלך וגם לאפשר גישה למיכל המוסתר לצורך תחזוקה.

Skate Cosmopolitan WC wall plate

נפח יותר גדול

לחץ על הכפתור הגדול בלוחית כדי להדיח בנפח מים גדול יותר.

Skate Cosmopolitan WC wall plate

נפח יותר קטן

לחץ על הכפתור הקטן בלוחית כדי להדיח בנפח מים קטן יותר.

מבחר מוצרים מומלצים

Nova Cosmopolitan

Rapid SL Installation System