Rapid SL Wall brackets

Product Number
3855800M
EAN
4005176291418

Product Description

  • להתקנות על הקיר
  • לקיבוע האלמנטים בקיר לבנים
    או מול הקיר המשובץ
  • התאמה אנכית יציבה
    130-230 מ"מ
  • חיפוי להתקנה בודדת או סדרת התקנות
  • 2 יחידות